College van Directeurs

Het College van Directeurs bestaat uit:

  • de directeurs van de scholen die tot de scholengroep behoren.
  • de mandaathouder van het CLB (Centrum voor Leerlingsbegeleiding).
  • de beheerder van het autonoom internaat (adviserend).

Het College wordt voorgezeten door de Algemeen Directeur en vergadert maandelijks.

De bevoegdheden van het Collega van Directeurs kunt u nalezen in het Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs .

   Contactgegevens
   Scholengroep 14 Maasland

   Halmstraat 12

   3600 Genk

   Tel.: 089 / 84 99 00

   Mail: info@scholengroep14.be 

 facebook