Missie

Scholengroep 14 – Maasland behorend tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, stuurt, begeleidt en ondersteunt haar scholen/instellingen opdat ze zich kunnen bezig houden met kwaliteitsvolle vorming en de verwezenlijking van hun pedagogisch project.

Kernactiviteiten:

Aansturen, coördineren en op elkaar afstemmen van het niveau overschrijdend pedagogisch beleid .

Gecentraliseerd uitvoeren van taken om de planlast van de scholen/instellingen te verminderen op het vlak van o.a. personeel, financiën, infrastructuur, veiligheid en wet- en regelgeving.

Sturen, coachen en begeleiden van directies zodat ze het beleidsvoerend vermogen binnen hun school/instelling kunnen versterken.

Ontwikkelen en implementeren van kwaliteitszorg.

Rationaliseren, programmeren en garanderen van een onderwijsaanbod

Waarden:

Scholengroep 14 staat voor:

Transparantie

Openheid

Respect

Solidariteit

   Contactgegevens
   Scholengroep 14 Maasland

   Halmstraat 12

   3600 Genk

   Tel.: 089 / 84 99 00

   Mail: info@scholengroep14.be 

 facebook