Scholengroep 14 – Maasland behorend tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, stuurt, begeleidt en ondersteunt haar scholen/instellingen opdat ze zich kunnen bezig houden met kwaliteitsvolle vorming en de verwezenlijking van hun pedagogisch project.

Kernactiviteiten:

Aansturen, coördineren en op elkaar afstemmen van het niveau overschrijdend pedagogisch beleid .

Gecentraliseerd uitvoeren van taken om de planlast van de scholen/instellingen te verminderen op het vlak van o.a. personeel, financiën, infrastructuur, veiligheid en wet- en regelgeving.

Sturen, coachen en begeleiden van directies zodat ze het beleidsvoerend vermogen binnen hun school/instelling kunnen versterken.

Ontwikkelen en implementeren van kwaliteitszorg.

Rationaliseren, programmeren en garanderen van een onderwijsaanbod

Waarden:

Scholengroep 14 staat voor:

Transparantie

Openheid

Respect

Solidariteit

Welkom bij Scholengroep14


Onze scholen bieden een ruime waaier aan mogelijkheden, zowel op het niveau van het Basisonderwijs, Secundair en Buitengewoononderwijs, internaten als Volwassenenonderwijs. 

Geef ons de kans u ervan te overtuigen dat kindvriendelijkheid, gekoppeld aan een open en toekomstgericht onderwijs,
onze beste troeven zijn!

 

   Contactgegevens
   Scholengroep 14 Maasland

   Halmstraat 12

   3600 Genk

   Tel.: 089 / 84 99 00

   Mail: info@scholengroep14.be 

 facebook